Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Anakruza

Anakruza (gr. anákrousis = zaintonowanie) - początkowa, zwykle jedno- lub dwusylabowa cząstka wersu poprzedzająca pierwszy akcent. W razie czego pozwala na dostosowanie określenia toku do takich lub innych potrzeb. Możemy na przykład chcieć ten oto hiperkatalektyczny czterostopowiec jambiczny:

Ta łza, co z oczu twoich spływa,
Jak ogień pali moją duszę
I wciąż mnie dręczy myśl straszliwa,
Że cię w nieszczęściu rzucić muszę,

Adam Asnyk, początek Ta łza

uznać za wiersz trocheiczny. Takie sklasyfikowanie tego wiersza może być wygodne, jeśli uznamy, że treść wiersza ma charakter poważny, czy wręcz bohaterski. W tradycji właśnie takie poważne treści są wiązane z formą trocheja. (Uwaga: nie da się niestety w ten sposób przeklasyfikować wiersza pisanego tokiem trocheicznym na pisany jambicznym.)

Dzięki anakruzie możemy jeszcze łatwo przerobić tok anapestowy czy amfibrachiczy na tok daktyliczny.

Termin anakruza pochodzi z muzyki, gdzie oznacza tyle, co przedtakt.

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Anakruza"

Ostatnio zmieniane o 21:30, 26 sierpnia 2009


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne