Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Diereza

Diereza (gr. diairesis = podział) - w wierszu sylabotonicznym sytuacja, w której odstęp między stopami zbiega się z odstępem między wyrazami, innymi słowy: zgodność granic stóp z granicami wyrazów. Stosunkowo łatwa do uzyskania w wersach napisanych z użyciem trochei, amfibrachów oraz peonów III.

W retoryce rozczłonkowanie wypowiedzi, podział na rozdziały.


Przykłady

Poniższy fragment napisany jest wierszem nawiązującym do czterostopowca amfibrachicznego o toku dierezowanym:

Wrą koła w kuźnicy, dym czarny się kłębi,
To biegun cyklopi chcą odkuć tam w głębi,

Andrzej Niemojewski, Kuźnica

Podział na stopy i wyrazy przebiega tutaj następująco:

  / /| /| / /| /

  / /| /| / /| /


(ukośniki oznaczają końce wyrazów, pionowe kreski granice stóp). Widać zatem tutaj dierezę w każdym wersie po trzeciej, szóstej i dziewiątej sylabie

Inny przykład, tym razem trójstopowiec peoniczny (tudzież sześciostopowiec trocheiczny):

Skąd powracasz? skąd powracasz, o Wolności?
Poprzez jakich dróg ciernistych nieukoje,

Bronisława Ostrowska, [Skąd powracasz]

Tym razem rozbicie przedstawia się tak:

  / /| / /| /

  / /| / /|


widać zatem tutaj dierezę po sylabie czwartej i ósmej. Gdybyśmy popatrzyli na te wersy jak na wersy sześciostopowca trocheicznego, to wersy te przedstawiają się tak:

  / | /| / | /| / |

  /| /| / | /| |


i oprócz dotychczasowych dierez pojawia się jeszcze diereza po drugiej sylabie drugiego wersu. Przy okazji pojawia się również trochę cezur: po drugiej, i dziesiątej sylabie pierwszego wersu oraz po szóstej i dziesiątej drugiego.

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Diereza"

Ostatnio zmieniane o 23:41, 10 stycznia 2009


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne