Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Dobre praktyki poewiki

Spis treści

Podpisuj swoje wypowiedzi

Na stronach rozmowy i w glosach podpisuj się trzema tyldami (~~~), które zostaną automatycznie zamienione na odnośnik do Twojej strony osobistej. (Podpis także tworzy się, po kliknięciu na przycisk drugi od końca w oknie edycji). Jeśli nie jesteś pewien, czy to co napisałeś to glosa i czy powinieneś się podpisać, to najlepiej po prostu się podpisz. Najlepiej byłoby, abyś zawsze podpisywał swoje własne zdanie, swój punkt widzenia, zwłaszcza jeśli jest diametralne różne od tego co znajduje się na stronie do której się dopisujesz, a nawet jeśli tylko jest różne. PoeWiki służy do tego aby przedstawiać swój punkt widzenia, jednakże anonimowy punkt widzenia, to raczej nijaki punkt widzenia.

Opisz zmiany

Jeśli dodajesz nowy wiersz na swojej stronie osobistej, opisz tę zmianę jako nowy wiersz, jeśli dodajesz komentarz do czyjegoś wiersza, jako komentarz. Wszelkie inne zmiany na innych stronach staraj się skrótowo opisać w taki sposób, aby można było rozróżnić na stronie ostatnich zmian, że np. dodałeś kategorię (co można opisać jako kat.), poprawiłeś literówkę (lit.), czy też że dodałeś glosę (glosa) do czyjegoś eseju.

Korzystaj z funkcji "Podgląd" (czasem z "Pokaż zmiany")

Funkcja podgląd (przycisk "Podgląd" na formularzu edycyjnym) pozwala na sprawdzenie, jak będzie wyglądać strona po zapisaniu, pozwala poprawić zwłaszcza źle skonfigurowane odnośniki lub formatowanie tekstu, których to rzeczy nie widać w oknie edycji.
Bywa, że się człowiek zagubi przy redagowaniu, i sam już nie wie co zmienił. Wtedy z pomocą przychodzi fukcja "Pokaż zmiany" (taki przycisk).

Rozmowy prywatne i komentarze do wierszy umieszczaj na stronach rozmowy

Umieszczenie jakiegoś tekstu na stronie rozmowy skojarzonej z główną stroną osobistą użytkownika powoduje, że użytkownikowi przy najbliższym zalogowaniu wyświetla się komunikat "Masz nowe wiadomości". (Jest to tzw. "dzwonek" i ukazuje się blisko górnej krawędzi ekranu). Stąd jeśli chce się, żeby wiadomość dotarła do adresata, najlepiej umieścić ją na stronie rozmowy jego strony osobistej. Komentarze do konkretnego utworu i ewentualne dyskusje z tego wynikające najlepiej wpisywać na stronie rozmowy skojarzonej z podstroną, gdzie znajduje się ten utwór.

Na stronach rozmowy korzystaj z funkcji "Dodaj komentarz"

Na stronach rozmowy dostępna jest dodatkowa funkcja edycji, poprzez odnośnik "Dodaj komentarz" (w menu nawigacyjnym po lewej stronie, zaraz pod "Edytuj"). Wprawdzie dodany komentarz i tak będzie włączony do całości strony, a wprowadzony tytuł - zamieniony w nagłówek drugiego poziomu, ale w ten sposób łatwiej zachować przejrzysty układ stron rozmowy.

Nie musisz mieć słownika w głowie, ale miej czasem głowę w słowniku

Dysleksja, dysgrafia,dysortografia nikogo nie dyskwalifikują, ani błędy gramatyczne. Jednakowoż, skoro oprócz funkcji sprawdzanie pisowni dostępnej w oprogramowaniach do edycji tekstu są także do dyspozycji słowniki internetowe, dobrą praktyką byłoby walczenie za pomocą tych narzędzi z naszymi brakami w zakresie posługiwania się nie tylko poprawnym, ale i ładnym językiem.

Podawaj źródła cytatów

Jeśli cytujesz w swoim wpisie książkę, artykuł z jakiegoś czasopisma, bądź inną cudzą pracę, podaj kogo cytujesz i skąd. Jeśli tekst pochodzi z wydawnictwa drukowanego, podaj dane bibliograficzne. Jeśli tekst pochodzi z Internetu zrób do niego odnośnik. Z jednej strony chodzi o uszanowanie cudzych praw do utworów, które cytujemy, z drugiej strony być może kogoś cytat na tyle zainteresuje, że będzie chciał przeczytać całość, w końcu jesteśmy tu po to, aby dzielić się swoją wiedzą na temat literatury, dzielmy się więc również źródłami.

Usuwanie stron

Funkcja usuwania stron jest dostępna dla każdego, każdy więc może usunąć stronę utworzoną omyłkowo, zdublowaną, lub z innego powodu zupełnie zbędną. Każdy może też dowolnie rozporządzać swoimi utworami, a więc usunąć strony z nimi, jednakże ze stronami utworów skojarzone są strony rozmowy. Usunięcie strony z utworem powoduje automatycznie, że strona rozmowy z nią skojarzona traci rację bytu, jakkolwiek nie jest usuwana, ale zostaje zawieszona w próżni, jak jabłko bez gałęzi, w związku z czym dobrą praktyką byłoby, aby w razie chęci usunięcia utworu albo usunąć samą treść utworu ze strony, pozostawiając stronę, albo spytać wszystkich komentujących, czy mieliby coś przeciwko usunięciu. W każdym innym wypadku usunięcia, jeśli inne osoby oprócz usuwającego miały wkład w stronę, dobrze byłoby spytać współtwórców, czy nie mają nic przeciwko usunięciu. Aby sprawdzić, kto miał wkład w daną stronę, należy kliknąć na zakładkę "Historia strony".

Usuwanie treści

Podobnie ma się rzecz z usuwaniem treści dodanych do stron. Oczywiście każdy może usunąć przypadki wandalizmu, w pozostałych przypadkach należy negocjować z innymi użytkownikami, w szczególności nie usuwać wpisów innych użytkowników bez ich zgody.

Modyfikacja cudzych wpisów

Wszyscy tu dbamy o treść, wszyscy więc możemy poprawiać literówki, błędy ortograficzne. Ortografię lepiej poprawić zamiast wytykać, wskazując, że jest błąd. W przypadku poprawek dotyczących stylu, należy być ostrożnym, bo mogą prowadzić do zmiany sensu wypowiedzi, w razie wątpliwości lepiej spytać autora wypowiedzi. Wszyscy możemy niwelować efekty wandalizmu. Inaczej ma się rzecz z modyfikacjami, które zmierzają do przedstawienia własnego punktu widzenia opozycyjnego do tego, który już został przedstawiony. W takim przypadku raczej starajmy się nie modyfikować, tylko dopisać własną glosę, podpisując ją oczywiście. W przypadku modyfikacji podstawową zasadą powinno być - nie zmieniajmy sensu cudzych wypowiedzi.

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Dobre_praktyki_poewiki"

Ostatnio zmieniane o 23:18, 2 lipca 2013


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne