Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Flarf

Nazwą flarf określa się poezję (głównie, o ile nie wyłącznie, anglojęzyczną), charakteryzującą się intensywnym wykorzystaniem sieci jako generatora treści (przeważnie używane są wyniki wyszukiwania z Google'a) oraz z założenia "niedobrą".

Spis treści

Pierwszy flarfer i jego definicja flarfu

Autorem pierwszego wiersza programowo flarfowego i jednocześnie samego określenia jest amerykański poeta Gary Sullivan. W odpowiedzi na działalność portalu Poetry.com (w skrócie: chodzi o szwindel polegający na wciskaniu drogich książek o znikomej wartości artystycznej autorom, pragnącym zobaczyć swoje nazwisko w druku) Sullivan ok. 2001 r. napisał "najbardziej obraźliwy wiersz, na jaki było go stać"[1] i wysłał go na nieustający "konkurs" w Poetry.com. Wiersz, ma się rozumieć, został zakwalifikowany do druku w kolejnym almanachu.

Sullivan definiuje flarf następująco:

Flarf: Coś, co charakteryzuje się celową bądź mimowolną "flarfowatością". Żrące, przesłodzone lub dławiące okropieństwo. Niewłaściwe. Niepoprawne politycznie. Poza kontrolą. "Nie w porządku".

Flarf (2): Twórczość społeczności poetów, stawiających sobie za cel zgłębianie "flarfowatości". Wiersze, dramaty itp. tworzone są przy intensywnym wykorzystaniu wyników z wyszukiwarki Google, choć nie tylko. Społeczność w tym sensie, że jeden utwór pociąga za sobą kolejne - opiera się to, po części, na interakcjach w jej obrębie. Wiersze są tworzone, poprawiane, zmieniane przez innych, włączane do innych utworów, plagiatowane itp., w przestrzeni półpublicznej.

Sflarfić: Wydobyć okropieństwo itp. zawarte w jakimś wcześniej istniejącym tekście.

Flarfowaty: Niewłaściwy, niezgrabny, chwiejny, niespójny, niepociumany, niepoprawny politycznie. Z nieoczekiwanymi przeskokami; denerwujący. O którym można powiedzieć: "tak się nie robi".

Gary Sullivan, w: The Flarf Files[1]

Społeczność flarferów, o której mowa wyżej, powstała i rozwijała się, rzecz jasna, w środowisku sieciowym, w oparciu o rozmaite poetyckie portale i listy dyskusyjne. "Matecznikiem" flarferów jest lista dyskusyjna Flarflist Collective, działająca od 2001 r.

Dawałem flarfy na rec.arts.poems (bez stosowania żadnej na nie nazwy) we wczesnych i środkowych latach 1990-ych, znacznie przed narodzinami Google'a. Korzystałem z archiwów r.a.p. i unixowego egrepu. (Potem jeszcze w portalu Literotica, innego rodzaju, już w tym milenium). Temat flarfu to niewinne i odwieczne chyba ale na pewno bzdurki :-) -- wlod

Flarf po polsku?

Jeżeli rozumieć flarf w częściowym zakresie definicji, czyli jako komponowanie wierszy z półprzypadkowych treści znalezionych w internecie, to za flarfera można uznać Jarosława Lipszyca, który w roli generatora treści chętnie wykorzystuje polską Wikipedię. Nie jest jednak pewne, czy Lipszyc celowo stara się tworzyć niedobre utwory.

Interesującą flarferką (flarfistką?), znowu w tym zakresie definicji, który mówi o korzystaniu z wyników wyszukiwania w sieci, jest Justyna Radczyńska. Warto np. porównać wiersz "Obcowanie z przyrodą przy dobrej zabawie dla przeciętnie wysportowanego turysty" [2] z tym, co wyszukiwarka Google znajduje dla frazy "obcowanie z przyrodą". [3]

W wierszu MLB o Panu Cwaku-Cwibaku, stołecznym birbancie, znalazł się spory ciąg żywcem przeniesionych wyników wyszukiwań z Google'a, bez wiedzy autora, że ma to coś wspólnego z flarfem[4]. Być może przyczyniło się to do pewnej flarfowatości całego utworu, o którym recenzent zauważył: "Pan Cwak-Cwibak żyje w świecie hałaśliwej, szybko nużącej logorei".[5]

Przypisy

  1. ^ 1,0 1,1 O początkach flarfu: The Flarf Files (ang.)
  2. ^ http://www.literackie.pl/utwory.asp?idautora=8&idtekstu=192
  3. ^ http://www.google.com/search?q=%22obcowanie+z+przyrod%C4%85%22
  4. ^ http://mlb.free.art.pl/pan_c-c.html, w drugiej połowie utworu
  5. ^ Michał Olszewski, recenzja tomiku "Sofostrofa i inne wiersze"

Do zobaczenia:

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Flarf"

Ostatnio zmieniane o 00:28, 31 marca 2008


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne