Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Gair cyrch

W poezji walijskiej często występuje następujący wzorzec rymowy. Ciąg rymujących się wersów zawiera wers dziesięciosylabowy, w którym sylaba tworząca współbrzmienie rymowe znajduje się na siódmej pozycji (rzadziej na ósmej lub dziewiątej). Ważne przy tym jest, aby po sylabie rymowej w pierwszym wersie następowała cezura zrealizowana co najmniej jako. Można to ująć w następujący wzorzec:

- - - - - - a | - - -
- - - - - - a

Część pierwszego wersu po sylabie biorącej udział w rymie nazywa się właśnie gair cyrch (wym. [gair kərx], wal. słowo wybiegające). Często dla uproszczenia całe to rozwiązanie brzmieniowe określa się jako gair cyrch. Często ta część dodatkowo powinna wchodzić we współbrzmienie z pewną środkową sylabą drugiego wersu (powinna to być sylaba kończąca wyraz).

Oto przykład tego układu zaczerpnięty ze starowalijskiego poematu:

Stauell Gyndylan: a’m gwan y gwel[et],
Heb do[et], heb dan.
Marw vy glyw; buw mu hunan.[1]
Stafell Gynddylan (wal. Dwór Cynddylana)

W przykładzie tym pogrubiona została siódma sylaba pierwszego wersu, biorąca udział we współbrzmieniu rymowym, oraz za pomocą nawiasu [] zaznaczono współbrzmienie "slowa wybiegającego" z odpowiednikiem brzmieniowym w wersie drugim.

Po polsku mogłoby to wyglądać tak:

Złość

Doskonale zerwany wierzch - brzytw[a] -
kwaśno wykręc[a] pęcherz -
świdruje ropą w odzież.

Powyższy przykład jest o tyle nietypowy, że rym przed gair cyrch w pierwszym wersie jest zanieczyszczony spółgłoską "ch". Jednak fakt, iż wyraz "wierzch" jest akcentowany oraz obecnośc "ch" w ostatniej sylabie drugego wersu, sprawia, że współbrzmienie jest stosunkowo łatwo wychwytywalne.


  1. ^ W tłumaczeniu na polski znaczy to mniej więcej: Rani oglądanie dworu Cynddylana/ bez dachu, bez ogniska./ Mój pan nie żyje, a ja jestem żywy. - opracowane na podstawie tłumaczenia na angielski autorstwa Siân Echard.

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Gair_cyrch"

Ostatnio zmieniane o 14:28, 14 lutego 2009


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne