Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Jacek Bierezin

Jacek Bierezin (1947-1993) poeta i prozaik, jeden z przedstawicieli Nowej Fali, obecnie głównie znany jako patron konkursu literackiego dla debiutantów, sam debiutował poetycko w 1966 r. w „Odgłosach”.

Studiował na Uniwersytecie Łódzkim polonistykę i etnografię. Brał aktywny udział w wydarzeniach Marca 68 na Uniwersytecie Łodzkim. W latach 1970-71 został aresztowany w związku z udziałem w tajnej organizacji „Ruch”, do której wstąpił w 1969 r. wraz z żoną Ewą i szwagrem Witoldem Sułkowskim, w areszcie spędził 3 miesiące, otrzymał wyrok 1,5 roku w zawieszeniu. W związku z tą sprawą w 1971 r. został pierwszy raz relegowany z uczelni, drugi raz w 1977 r. za współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Brał udział w akcji petycyjnej w sprawie braci Kowalczyków i protestacyjnej w sprawie zmian w Konstytucji. Sygnatariusz Listu 59 i innych listów do władz PRL i organów ścigania; współpracował z KOR-em, uczestniczył w obserwacji procesów radomskich. W 1977 r. założył razem z Tomaszem Filipczakiem i Witoldem Sułkowskim "Puls - nieregularny kwartalnik literacki". Kwartalnik ukazywał się w podziemiu do grudnia 1981 r. a ostatni, (nomen omen) trzynasty, przygotowany do druku numer przepadł skonfiskowany przez SB. Redaktorami byli między innymi Tadeusza Walendowski, Leszek Szaruga, Janusz Anderman. Jacek Bierezin od 9 numeru czasopisma był redaktorem naczelnym. W każdym numerze podawano adresy redaktorów i wszystkich internowano 13 grudnia 1981 r. Jacek Bierezin był internowany w obozach w Jaworzu i Darłówku. W 1982 roku wyemigrował do Francji, gdzie współpracował z „Kulturą” i Radiem Wolna Europa.

Był także alpinistą, zresztą uprawiał wiele sportów i na emigracji zarabiał na życie jako ratownik i instruktor pływania. Był członkiem Klubu Wysokogórskiego, ale władze PRL nigdy nie zezwoliły mu na wyprawę w Alpy, ani Himalaje.

Zginął tragicznie w Paryżu.

"Linia Życia" została wydana pośmiertnie. Ewa Bierezin skomponowała potem jeszcze ksiażkę stanowiącą dokument ich wspólnego życia, on pracował nocami i musiał to odsypiać, ona co rano wychodziła do pracy, porozumiewali się za pomocą pozostawianych sobie kartek, z tych zapisków została skomponowana książka "Obudź mnie sobą".

Bibliografia

Poezja

W drugim obiegu

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Jacek_Bierezin"

Ostatnio zmieniane o 08:40, 18 marca 2008


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne