Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Każdy może edytować

No w zasadzie nie każdy, bo

  1. musi umieć obsługiwać komputer i mieć dostęp do internetu,
  2. musi mieć na tyle cierpliwości, żeby rozgryźć o co chodzi z tym formatowaniem i edytowaniem stron.

Ale to już są chyba wszystkie wymagania. W zasadzie dobrze by było, aby osoba była zainteresowana literaturą, ale w gruncie rzeczy nie jest konieczne, aby była zainteresowana zanim tu trafi, równie dobrze może się zainteresować po tym, jak tu trafi.

Nie trzeba mieć specjalnej wiedzy, aby dokonać wpisu ani nawet aby utworzyć nową stronę, wystarczy, że coś jest dla kogoś frapujące na tyle, że będzie się chciał swoim zafrapowaniem czy to w formie pytania, czy w formie tezy podzielić, oczywiście przy założeniu, że zada sobie najpierw pytanie Ale KTO? i że odpowiedź obejmie użytkowników serwisu.

Nie jest wymogiem edytowania konkretnej strony zgadzanie się na jej treść, można również dopisać zdanie odrębne.

Jeśli chodzi o to jak edytować, proszę spojrzeć tu: wandalizm, paradygmat esej - glosa.

W pierwszej chwili zapewne wielu sobie pomyśli: Jak to! Mam zmienić to, co ktoś już napisał?! Przecież tak nie wolno! Przecież to ingerencja w cudzą wolność słowa.

Nie ma się czego bać, po pierwsze można nic nie zmieniać, tylko dopisać swoje zdanie, można je napisać w odrębnym akapicie, oddzielić kreską itp. Jednakowoż ideą wiki jest wspólne redagowanie, czyli de facto negocjacje co do treści konkretnej strony, czasami sprawa jest oczywista: rozwijamy temat, dopisujemy jakąś wartość dodaną do istniejącej strony i wiadomo, że po prostu dopisujemy dalszy ciąg, ale często chcemy zmienić to co już jest i co wtedy? Wtedy można albo dopisać glosę, albo zmienić treść, wykreślić, wyrzucić, dopisać w to miejsce coś innego. Dobrą praktyką byłoby zmieniać treść tylko w taki sposób, aby poszanować wolność innych do wyrażania własnego zdania, a więc co do zasady nie zmieniać cudzych ocen. Jednakże system wiki zapisuje każdą zmianę w historii i do każdej zmiany można wrócić, nawet więc jeśli w ferrorze dyskusji, ktoś zapędzi się w wykorzystywaniu możliwości edycyjnych systemu w celu usunięcia zdania niezgodnego z jego przekonaniami, nic nie zginie i po ochłonięciu, można będzie sporządzić protokół rozbieżności na podstawie wszystkich zapisów.

Nie ma się więc czego bać, można śmiało edytować.

Oczywiście, umowa społeczna jest taka, że nie ingerujemy w twórczość zawartą na stronach osobistych, a jeśli dla kogoś umowa społeczna to za mało może swoje strony zabezpieczyć.

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Ka%C5%BCdy_mo%C5%BCe_edytowa%C4%87"

Ostatnio zmieniane o 23:30, 26 kwietnia 2007


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne