Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Kamp

Kamp (ang. camp) jest w istocie kopaniem przed sobą uczucia jakby było ono futbolówką. --PJ

Ale co by nie mówić i jakkolwiek by się nie cieszyć jego ładnością, jest to jednak silnie cudzożywne podejście. Czy weźmiemy Ronalda Firbanka, czy Andrzeja Sosnowskiego - tak by to wychodziło. Ktoś wcześniej musiał wziąć i uszyć futbolówkę, żeby ci mogli potem z nią pląsać po łące. -- Miłosz Biedrzycki

Kamp to niesienie serca na dłoni, wtórna naiwność, wtórna, bo rozpoznana jako cnota. --PJ

To w końcu kopanie serca czy niesienie futbolówki, zdecydowałbyś się :) -- M.
Najzdecydowaniej usilność. --PJ

Kamp to odsłonięcie najżarliwszej drobiny, którą potem próbujemy donieść niezagaszoną do Endu. Sposób, w jaki podsycamy nasz kamp nie jest tutaj oczywiście bez znaczenia, atoli podmiotowość rozumiemy jak Heraklit rzekę. --PJ


Naprawdę istotą campu jest umiłowanie tego, co nienaturalne: sztuczności i przesady. Camp jest ezoteryczny - jest jakby prywatnym kodem, znamieniem tożsamości nawet niewielkich miejskich środowisk.

Aby zacząć od spraw najogólniejszych: camp jest rodzajem estetyzmu. Jest sposobem widzenia świata jako zjawiska estetycznego. Ten sposób - sposób campu - nie widzi świata w kategoriach piękna, lecz w kategoriach sztuczności, stylizacji.

Camp jest konsekwentnie estetycznym przeżywaniem świata. Wyraża zwycięstwo stylu nad treścią, estetyki nad moralnością, ironii nad powagą.

Istotą rzeczy w campie jest detronizacja powagi. Camp jest żartobliwy, niepoważny. Ściślej - camp wprowadza nowy, bardziej złożony stosunek do rzeczy serio.

Camp jest gloryfikacją charakteru. Wypowiedź jest bez znaczenia.

Tak jak dandys był dziewiętnastowiecznym surogatem arystokraty w sferze kultury, tak camp jest współczesnym dandyzmem. Camp to odpowiedź na pytanie: jak być dandysem w dobie kultury masowej.

(Susan Sontag, Notatki o campie, Literatura na Świecie, nr. 9/1979, tłum. Wanda Wartenstein).

Susan Sontag daje sześćdziesiąt punktów, równoważy je wszystkie jeden, Williama S. Burroughsa, mianowicie że camp to skrót od nazwy organizacji Campaign Against Marijuana Planting. --PJ

Kamp rozcina brzuch hermeneutyki i ogląda wnetrzności w świetle księżyca; jest Grą. --PJ

(Jeny, Pjan chyba tak zawsze pisze. Normalnie nienormalny!) alx d

Philip Core: Kamp – kłamstwo, które mówi prawdę (fragm.)

REGUŁY KAMPU

KAMP zależy od tego, gdzie go stawiasz.
KAMP jest znakiem ograniczonym do kontekstu.
KAMP jest tam, gdzie się go widzi, zwłaszcza, jeśli patrzy się kampowo.
KAMP jest formą historyzmu postrzeganego histrionicznie.
KAMP nie jest wyłącznie homoseksualny. Kampem może być każdy i wszystko. Niemniej swój swojego pozna.
KAMP był więzieniem dla nielegalnej mniejszości, teraz to wakacje dozwolone od lat osiemnastu.
KAMP jest, po pierwsze, drugimi dzieciństwem.
KAMP zasadnie zasadza się na zasadniczej służbie wojskowej.
KAMP jest życiorysem pisanym przez podmiot tak, jak gdyby był on o kimś innym.
KAMP jest kamuflażem, który zawodzi.
KAMP jest luźnym skojarzeniem; wolnomyślicielstwo nie jest kampem.
KAMP jest łodzią ratunkową dla tonącego.
KAMP jest rojalizmem, diabolizmem i socjalizmem brytyjskim.
KAMP jest anarchią moralną, która stwarza przestrzeń dla „ja”, nie naruszając zachowań społeczeństwa.
KAMP jest efemerycznym fundamentem.
KAMP jest crossdressingiem w szatach Freuda.
KAMP, KAMPować, KAMPowy.
KAMP jest nieświadomym śmiechem z Bądźmy poważni na serio.
KAMP jest świadomym śmiechem z Bądźmy poważni na serio.
KAMP jest sztuką bez artystów.
KAMP jest antysztuką – w tym samym sensie, w jakim pożądanie cielesne jest antytwórcze.
KAMP jest kłamstwem, które mówi prawdę.
KAMP jest zachowywaniem się nielegalnie a zarazem bezkarnie; doskonale ujął to Hemingway: gracja pod presją.
KAMP jest bezwstydnym wprawianiem w zażenowanie.
KAMP jest płcią bez genitaliów.

(opubl. W „Redzie” 3-4 (4-5) z grudnia 2007

-- Elka

Litania do świętego Kampa? alx d

Coś jakby ;-)

-- Elka


A ja bym jeszcze do tego dodał Kamp Noł. alx d
-)))-- Elka

Poeci kampowi

Chciałabym zapytać (bez ironii), czy M.K.E. Baczewski jest twórcą kampowym? Dobosz

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Kamp"

Ostatnio zmieniane o 05:16, 17 czerwca 2009


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne