Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Kicz

Spis treści

Definicja

Kiczem nazywamy utwór przeznaczony dla mniej niż przeciętnego, lecz powszechnego odbiorcy, którego to utworu narzucającą się cechą są mierne walory artystyczne; łatwy w odbiorze i dostarczający fałszywego świadectwa uczestnictwa w kulturze. Słabe utwory typu dziwolągi też bywają nazywane kiczem. Estetyczna przestrzeń literacka mieści się zawsze w trójkącie między kiczem i dziwolągiem z jednej strony, a arcydziełem z drugiej. Pojęcia kiczu, dziwoląga i arcydzieła są w sporej mierze względne i zależne od poszczególnych epok, ustalających ich listę. Zazwyczaj po tych epokach epoki następne listę tę weryfikują i ustalają nowy porządek, zgodnie z nową modą i zmienionym gustem.

Pojęcia i określenia pokrewne

Pojęcie kiczu jest raczej węższe (lepiej zdefiniowane) niż grafomaństwo lub knot. Kicz jest raczej rozłączny z dziwolągiem. Nieudane dziwolągi mogą (nie muszą) należeć do kategorii grafomaństwa i knotów, ale raczej nie są kiczami.

Cechy charakterystyczne literackiego kiczu

Kicze charakteryzują się trywialnością idei, brakiem oryginalnych obserwacji, i paplaniną. Paplanina z kolei polega na ogół na mówieniu w kółko tego samego oraz na kazaniach czyli mówieniu z ambony. Także trywialność idei jest mocno skorelowana z kazaniami, ale także z filozofowaniem - idee poetyckie powinny być przede wszystkim artystyczne, a filozoficzne tylko w tle (to, że granica nie jest ostra nie może służyć w poezji za usprawiedliwienie dla niby-filozofów - miejscem dla filozofów jest filozofia). Kicze często mają aspirację do rozwijania filozofii; dzieła artystyczne filozofię ilustrują, ale raczej nie mają ambicji bycia filozoficznie oryginalnymi, wolą zajmować się zasadami odwiecznymi, starymi jak świat.

Obrazy w kiczach są wyświechtane, są częścią braku idei (czy brak może mieć części - okazuje się, że tak! :-). Dla kontrastu, obrazy w dziwolągach nie mają sensu, nie trzymają się kupy.

Zobacz w PoeWiki

Źródła

Krytyka niniejszego artykułu

Co najmniej jeden z uczestników poewiki ma negatywną opinię o obecnej wersji (patrz data w roli podpisu) niniejszego artykułu. -- 08:27, 3 września 2009 (CEST)

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Kicz"

Ostatnio zmieniane o 06:27, 3 września 2009


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne