Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Klub Wiersza Łączonego/7/Reguły

< Klub Wiersza Łączonego | 7

Reguły wiersza łączonego arigato

Kolejne cyknięcie licznika w klubie wiersza łączonego będzie wariacją na dwa tematy. Pierwszy z nich to znana od stuleci renga - nie będziemy się spierali z poprzednikiem, ale do niego nawiązywali. Drugi temat to hipernowoczesna forma poetycka, tak nowoczesna, że nawet jej jeszcze nie notują słowniki terminów literackich, erekcjato - będziemy wykonywali awersacje. W szczegółach reguły będą wyglądać tak:

 1. Każdy uczestnik (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego ruchu), gdy przyjdzie na niego kolej, pisze pięciowersową zwrotkę o formie luźno wzorowanej na japońskiej tance.
 2. W odróżnieniu od tanki, która ma stały rozmiar w morach, pięciowersowe zwrotki arigato mają organizację toniczną, a mianowicie: 2-3-2-3-(3), gdzie kolejne liczby oznaczają liczbę akcentów głównych w kolejnych wersach. (Dwa akcenty główne w pierwszym wersie, trzy w drugim itd.) Ostatni wers zwrotki może zawierać mniej niż trzy akcenty główne (ale nie więcej!), stosownie do potrzeb i według uznania autora. Wiąże się to z wyróżnioną rolą tego wersu w zwrotce, por. natępny punkt.
 3. Ostatni wers zwrotki arigato powinien odwracać obraz zawarty w poprzednich napisanych przez uczestnika wersach na zasadzie awersacji.
 4. Każdy z uczestników powinien nawiązać w swojej zwrotce do ostatniego wersu ("awersacji") zwrotki poprzedniej.
 5. Pierwsza zwrotka zawiera zagajenie na dowolny temat.
 6. Pierwszą zwrotkę napisze Piotr
 7. Ostatnia zwrotka będzie miała długość trzech wersów w układzie akcentów 2-3-2 i powinna zawierać podziękowanie skierowane np. do Boga, rodziny, menedżera (tak jak dziękują nagrodzeni piosenkarze), albo dowolnego innego adresata, według uznania autora. Spowodowane jest to tym, że nazwa formy - arigato - oznacza po japońsku "dziękuję".
 8. Ostatnią, trzywersową zwrotkę napisze Monika M
 9. Każda nowa strofka jest zatwierdzana przez koordynatora, czas na dopisanie strofki: 12 godzin. Każdy uczestnik może oddać walkowerem swoją strofkę, wtedy stosujemy zasadę: kto pierwszy ten lepszy. Koordynator będzie sugerował zmiany, co mogą również robić pozostali uczestnicy na stronie Brudnopisu.

Przykład

Przykładowa, pisana przez jednego uczestnika, zwrotka arigato mogłaby wyglądać tak:

jaka rzęsa
wszędzie mętna woda
którą pokrywają
gęste tysiące punktów
zgolonego zarostu


Kolejność

 1. PC
 2. Miłosz B
 3. alx
 4. Ptak Piwniczny
 5. M M
 6. Miłosz B
 7. Ptak Piwniczny
 8. PC
 9. alx
 10. M M

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Klub_Wiersza_%C5%81%C4%85czonego/7/Regu%C5%82y"

Ostatnio zmieniane o 14:33, 6 stycznia 2012


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne