Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Krzysztof Koehler

Krzysztof Koehler - polski poeta, historyk literatury, publicysta i dziennikarz. Fajny kolega, trochę wizjoner w typie św. Teresy z Ávila. Urodzony w 1963 r., ukończył polonistykę na UJ, po czym poszedł za przysłowiowym ciosem i obecnie jest doktorem habilitowanym, profesorem UKSW (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), gdzie prowadzi wykłady w Instytucie Filologii Polskiej. Jako polonista specjalizuje się w historii literatury staropolskiej. Jego praca doktorska pt. Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej (XVI-XIX w.) była, jak wieść niesie, jedną z dłuższych w historii Wydziału Polonistyki UJ.

Koehler, oprócz pracy naukowo-dydaktycznej i pisania poezji, "od zawsze" zajmował się również publicystyką. Początkowo współredagował czasopismo "brulion"; był m.in. autorem eseju pt. "O'haryzm", który dał nazwę nurtowi, podobno występującemu w polskiej poezji pod koniec zeszłego wieku. Później coraz bardziej konsekwentnie współpracował z tytułami propagującymi bliski mu światopogląd katolicko-konserwatywny, m.in. z "Arcanami" i "Frondą". Swoją publicystyką kilka razy wzbudził pewien niepokój publiczności, jak np. wtedy, kiedy zapowiedział, że zamierza "liczyć żony" intelektualistom, aspirującym do roli autorytetów. (Warto wspomnieć, że ta stanowczość zasad nigdy nie przekładała się na brutalność manier - kiedy faktycznie zdarzył się przypadek rozliczania radykalno-konserwatywnego intelektualisty Cezarego Michalskiego z liczby żon i kochanek, dokonał tego nie Koehler, a jego towarzysz ideowy Wojciech Wencel. Warto też wspomnieć, że w przypadku poezji Koehlera jasno określona opcja światopoglądowa autora raczej nie skutkowała "nadeptywaniem na gardło własnej pieśni").

Koehler od lat przygotowywał również programy kulturalne dla telewizji, a od sierpnia 2006 r. objął odpowiedzialną funkcję na odcinku kształtowania świadomości kulturalno-ideowej narodu jako dyrektor kanału TVP Kultura.

Bibliografia

Poezja

Inne

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Krzysztof_Koehler"

Ostatnio zmieniane o 19:35, 9 maja 2007


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne