Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Licencja PoeWiki

Wstęp

Właścicielem praw autorskich do wszelkich utworów, jakie tu wsadzicie, pozostajecie wy sami. Jednakże sam mechanizm serwisu wiki wymusza udzielenie zgody na korzystanie z utworów jakie tu zamieścicie

Tylko w tym ograniczonym zakresie, który jest uwarunkowany celem PoeWiki oraz mechanizmem wiki, udzielacie licencji na korzystanie z wszelkich tekstów będących utworami, które tu wkleicie.

Trzeba także wyjaśnić, że ponieważ wiki opiera się na wspólnym redagowaniu stron, zgody na modyfikację utworów udzielacie wszystkim użytkownikom serwisu zarówno zalogowanym jak i niezalogowanym, zarówno teraźniejszym jak i przyszłym.

Zgody na rozpowszechnianie i archiwizowanie utworów, ale wyłącznie przez system PoeWiki, udzielacie każdej osobie, która będzie w danym czasie zajmowała się stroną techniczną serwisu, czyli opłacała serwer na którym strony są utrzymywane, domenę i miała dostęp do archiwizowania danych, obecnie tymi osobami są:

Osoby te nie mają prawa wykorzystywać utworów tutaj zamieszczonych w żaden inny sposób niż w ramach serwisu PoeWiki.

Jest oczywiste, że teksty tu zamieszczone są dostępne dla wszystkich, którzy na tę stronę w sieci trafią. Ponieważ nie zamierzamy za nikogo decydować, czy teksty tutaj zamieszczone mogą być przez innych swobodnie kopiowane i np. zamieszczane na stronach nie związanych z PoeWiki albo drukowane w czasopismach, przyjmujemy, że tekstów zamieszczonych na PoeWiki nie wolno kopiować bez zgody autora. Przyjmujemy, że można z tekstów tu zamieszczonych korzystać w takim zakresie w jakim prawo dopuszcza korzystanie z wydrukowanych książek, z tekstów opublikowanych w czasopismach, czyli w ramach tzw. dozwolonego użytku. Każdy użytkownik może jednak pozwolić innym na takie kopiowanie dowolne jego tekstów, w pewnym zakresie może także ograniczyć prawo modyfikacji jego utworów.

Niestety, kwestii licencji w zakresie praw autorskich nie da się uniknąć w żadnym serwisie, w którym może dojść do zamieszczania utworów, stąd uregulowania te są konieczne. Byłoby kompletną fikcją mówienie, że udostępniając swoje utwory na jakiejkolwiek stronie w sieci nie zawieracie z nikim umowy licencyjnej. Umowy licencyjnej nie zawiera się tak długo, jak długo nikt inny oprócz autora nie ma dostępu do tekstu, czyli dopóki tekst leży w czeluściach szuflad i twardych dysków.

Szczegółowe zasady licencji

Prawo do utworów opublikowanych na stronach PoeWiki przysługuje z poniższymi zastrzeżeniami wyłącznie ich autorom lub osobom, które mając prawo do rozporządzania danym utworem opublikowały go w PoeWiki. Żadna z osób, które utworzyły PoeWiki bądź nią administrują nie rości sobie jakichkolwiek wyłącznych praw do opublikowanych utworów.

Jednakże uczestnicząc w systemie PoeWiki, zarówno jako osoba zalogowana jak nie zalogowana, zgadzasz się na zasadach niewyłącznej i nieodpłatnej licencji udzielanej wszystkim pozostałym użytkownikom systemu na czas nieokreślony, oraz osobom utrzymującym serwis, na rozpowszechnianie swoich utworów w tym systemie, ich archiwizowanie przez czas nieokreślony, na ich modyfikację przez innych użytkowników oraz na wykorzystywanie tych utworów w ramach dozwolonego użytku utworów rozpowszechnionych.

Jednocześnie uczestnicząc w systemie poprzez dodanie wpisu uzyskujesz uprawnienie do modyfikacji rozpowszechnionych za pomocą systemu utworów innych użytkowników zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych.

Uprawnienie do modyfikacji utworów może zostać wyłączone przez autora lub osobę rozporządzającą danym utworem na innej podstawie, w zakresie utworów opublikowanych na stronach osobistych za pomocą mechanizmu blokowania stron.

Ponadto możesz rozszerzyć zawsze zakres uprawnień co do korzystania z Twoich utworów umieszczając na swojej stronie osobistej stosowne oświadczenie, np. możesz pozwolić na ich dowolne kopiowanie i rozpowszechnianie.

Żadna z osób, które utworzyły stronę bądź nią administrują nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez innych użytkowników systemu praw autorskich, dóbr osobistych lub innych praw innych osób. Każda osoba, czyje prawa zostały naruszone może dokonać osobiście stosownej modyfikacji treści w systemie, także każdy z użytkowników jest uprawniony do modyfikacji strony zawierającej treści naruszające czyjeś prawa. W razie gdyby to okazało się niemożliwe każdy może zwrócić się ze stosowną prośbą do Administratorów systemu, uprawdopodabniając podstawy swego żądania.

Utwory rozpowszechnione w systemie PoeWiki mogą być kopiowane i rozpowszechniane w ramach dozwolonego użytku, chyba, że dany autor lub osoba mająca prawo do rozporządzania utworem wyraźnie postanowi inaczej.

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Licencja_PoeWiki"

Ostatnio zmieniane o 08:15, 24 grudnia 2009


[PoeWiki]

Tekst źródłowy
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne