Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Paradella

Zaczęło się to od wiersza Paradelle For Susan napisanego przez Billy'ego Collinsa. Autor opatrzył utwór przypisem:

The paradelle is one of the more demanding French fixed forms, first appearing in the langue d'oc love poetry of the eleventh century. It is a poem of four six-line stanzas in which the first and second lines, as well as the third and fourth lines of the first three stanzas, must be identical. The fifth and sixth lines, which traditionally resolve these stanzas, must use all the words from the preceding lines and only those words. Similarly, the final stanza must use every word from all the preceding stanzas and only those words.

co można oddać po polsku jako:

Paradella to jedna z bardziej wymagających francuskich form poetyckich, której pierwsze przykłady pojawiły się w miłosnej poezji langue d'oc jedenastego wieku. Wiersz taki składa się z czterech sześciowersowych strof, w których pierwsza i druga oraz trzecia i czwarta linijka pierwszych trzech strof muszą być identyczne. Wersy piąty i szósty, które tradycyjnie kończą te zwrotki muszą używać wszystkich słół z poprzednich wersów i żadnych innych. Podobnie ostatnia zwrotka musi używać wszystkich słów z poprzednich zwrotek i nie używać żadnych innych.

Jak to wygląda w praktyce można zobaczyć na przykładzie podanym przez Collinsa.

Chyba już nie ma przykładu.mat


W niektórych recenzjach z tomu Collinsa pojawiały się opinie, że "Paradella dla Zuzanny" (tak zapewne można byłoby przetłumaczyć tytuł) to amatorska próba sprostania trudnej formie bez krztyny jej zrozumienia. Na szczęście niektórzy z krytyków zauważyli w utworze tym parodię specyficznego dla niewprawnych poetów-amatorów formalnego podejścia do poezji, którzy sztywno trzymają się reguł kosztem sensu.

Oczywiście dla niektórych parodia ta stała się wzorcem do do naśladowania przy tworzeniu poezji na serio. Forma tak wymagająca jak paradella jest prawdziwym wyzwaniem dla twórcy. Stąd mimo iż była ona czystą mistyfikacją, zadomowiła się w światku literackim. O, nawet książki są pisane.

Kilka przykładów ze świata:

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Paradella"

Ostatnio zmieniane o 20:44, 17 lutego 2013


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne