Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Peer review

Peer review (dosłownie można by przetłumaczyć: recenzja równych)to system oceniania prac naukowych przed ich publikacją. Polega na zbadaniu przez ekspertów z danej dziedziny jakiejś pracy naukowej pod kątem jej prawidłowości, ważności i oryginalności. Jest to więc system wewnętrznych recenzji, pozwalających wydawcom na weryfikację materiałów do publikacji.

Czy poetyckie fora internetowe nie są właśnie niczym więcej jak "peer review"?

Poetyckie fora internetowe spełniają podobną funkcję, z zasadniczymi jednak różnicami. Podobną, bo poczytawszy tego rodzaju fora widać jak wiele znaczy jednak dla wszystkich publikujących w tego rodzaju forach publikacja w ramach galaktyki gutenberga, użytkownicy chwalą się swoimi tomikami, publikacjami w czasopismach, najczęściej tych tekstów, które zostały wcześniej zamieszczone na forum. Widać, że teksty podlegają modyfikacjom po ich opublikowaniu, wklejane są nowe wersje, w tych forach gdzie jest taka możliwość teksty bywają usuwane po uzyskaniu ocen . Zasadnicza różnica jest taka, że komentarze pod tekstami są dokonywane przez osoby w gruncie rzeczy przypadkowe. Każdy może zostać komentatorem czyli każdy może zostać owym "peer", ze zbioru zaś wszystkich osób ujawniających się w danym serwisie, konkretny tekst komentują te osoby, które akurat mają czas i ochotę. W efekcie nie da się przewidzieć na czyj komentarz i w jakim momencie się trafi. Ponieważ fora są co do zasady otwarte dla wszystkich, komentatorzy mogą być różni od licealistów przez studentów (polonistyki, fizyki, informatyki, paleontologii itd.) do ogrodników na emeryturze, mogą mieć dobrą znajomość poezji współczesnej, mogą jej nie znać w ogóle, mogą znać świetnie Mickiewicza, Norwida, albo mogą ich w ogóle nie znać. Mogą wiedzieć co to asonanse i eufonie, albo nie znać tych pojęć. Mogą czytać czasopisma branżowe, albo w ogóle ich nie czytać. Mogę preferować klasykę albo neolingwizm. Wreszcie mogą mieć dobry humor albo zły. W efekcie komentarz pod tekstem jest najczęściej i przede wszystkim osobniczą reakcją na tekst, zestaw komentarzy - zbiorem wybiórczego odbioru tekstu wśród osób, które wcale nie muszą być odbiorcami tekstów w publikacjach papierowych. Ponadto nakłada się na ten system ocen w forach literackich czynnik społecznościowy. Użytkownicy używają tożsamości seryjnych, a co za tym idzie tworzą się różnego rodzaju interakcje między ludźmi, związki, sympatie i antypatie. Komentarze są przepuszczane przez pryzmat tych związków, czego uniknąć nie sposób, bo jesteśmy tylko ludźmi, a forum jest miejscem spędzania wolnego czasu.

Powstaje problem: komu wierzyć?

Można kierować się publikacjami komentatora, jego dotychczasowymi komentarzami i chyba większość osób tak robi, wybiera grono swoich "peers", którym wierzy i ufa na podstawie ich dotychczasowych komentarzy i również ich publikacji. W ten sposób w każdym forum wyłania się jakieś grono eksperckie osób, którym statystycznie inni pozostali ufają najczęściej. Oceny takiego grona jednakże mogą zupełnie nie mieć nic wspólnego z ocenami podobnych gron czy osób w galaktyce gutenberga. Teksty uznane na forum mogą zostać odrzucone w druku oraz odwrotnie, teksty wydrukowane mogą zostać odrzucone na forum.

To jest oczywiście pewne uproszczenie. Teksty uznane na forum mogą zostać odrzucone w druku w piśmie XXX, następnie w piśmie YYY, po czym zostać przyjęte do druku w wyższej rangi piśmie ZZZ. Albo po kilku latach leżakowania w szufladzie ponownie wysłane do pisma XXX ukazać się tam bez żadnego problemu. W każdym razie tego typu zjawiska występują w piśmiennictwie naukowym, a nie widać powodu, dla którego miałoby się ono różnić w tym względzie od czasopiśmiennictwa literackiego.

Wydaje się, że fora internetowe ewentualnie mogą wskazać z 90% prawdopodobieństwem trafienia, że dany tekst osiągnął poziom drukowalności, pod warunkiem, że na danym forum znajdują się osoby, które czytują czasopisma literackie i potrafią dokonać stosownego porównania. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, eskapada z podwórka forumowego do galaktyki gutenberga może okazać się faktycznie wyprawą w kosmos. Również z 90% prawdpodobieństwem fora mogą wskazać, że tekst utknął w czarnej dziurze grafomanii.

Zapewne z powyższych powodów w Nieszuflada.pl wymyślono sposób na zrobienie peer review bliższego jego oryginalnemu schematowi: wizyty uznanych poetów czy krytyków, którzy komentowali kilkadziesiąt zgłoszonych tekstów.

Fora internetowe mogłyby pełnić funkcję peer review gdyby uczestniczyli w nich redaktorzy pism literackich. Można się zastanawiać nad tym, czy dojdzie do tego kiedyś, czy też nie. Z pewnością im dłużej tego rodzaju fora funkcjonują, im więcej osób, które w takich forach uczestniczy zdobywa kolejne pozycje w galaktyce gutenberga tym zwiększa się prawdopobieństwo, że tak kiedyś będzie. Jakolwiek tu jeszcze pojawia się problem, że ocena poezja jest kwestią mocno subiektywną, wysoka ocena jednego grona czy komentatora nigdy nie musi oznaczać wysokiej oceny innego grona czy krytyka. Tylko peer review zorganizowane przez konkretnego wydawcę daje 100 procentowo pewną ocenę, że tekst nadaje się do druku w wydawnictwach danego wydawcy. Samo natomiast odrzucenie tekstu przez peer review zorganizowanego przez danego wydawcę nie daje 100 % pewności,że tekst nie zostanie wydrukowany gdzieś indziej.

Jaką więc funkcję spełniają fora poetyckie?

Fora poetyckie tak jak i inne portale przede wszystkim zespalają grupy ludzi o podobnych zainteresowaniach umożliwiając im interakcje oraz wymianę poglądów w związku z fascynującą dany krąg tematyką. W dalszej perspektywie stają się rozgrzewką /treningiem przed biegiem na znaczną odległość. Reszta zależy zdecydowanie od indywidualnego podejścia, a dokładniej od tego, na ile konkretny użytkownik potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonych rozmów i wykorzystać nabytą w ten sposób wiedzę. Dodatkowym bonusem wydaje się być nabranie dystansu do krytyki.

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Peer_review"

Ostatnio zmieniane o 10:08, 19 grudnia 2011


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne