Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Waka

(Przekierowano z Sedoka)

Waka to w dosłownym tłumaczeniu na nasze japoński wiersz. Słowo to pojawiło się w zapisie w okresie Heian (wieki VIII-XII) w celu odróżnienia poezji o pochodzeniu miejscowym od kanshi - poezji chińskiej. Tradycja tego wiersza sięga jeszcze do kultury oralnej dawniejszej niż wiek VIII - pierwsze utwory tej poezji zostały zapisane już w jednych z najwcześniejszych zabytków piśmiennictwa japońskiego (kronice Kojiki z roku 712).

W poezji waka można wyróżnić kilka stylów:

a także mniej znane:

Te cztery ostatnie style zaniknęły jeszcze w okresie Heian, chōka niedługo później. W poezji waka nie występowało pojęcie rymu (a wręcz przypadkowe zbieżności brzmieniowe uznawano za błędy) ani nawet wersu. Zamiast wersów w podziale na drobniejsze fragmenty stosowano określeń jednostka (連) lub fraza (句).

Pierwszym ważnym wydarzeniem w historii waka było pojawienie się antologii Man'yōshū (jap. "Zbiór dziesięciu tysięcy liści") - pierwszej antologii poezji japońskiej. W tym istotnym dla kształtowania się poezji na wyspach japońskich zbiorze pojawiły się właśnie wszystkie klasyczne formy tego rodzaju poezji.

Poezja waka była głęboko osadzona w tradycji. W wierszach stosowane było wyszukane słownictwo, które niosło ze sobą ustalony bagaż konotacji wywodzący się nie tylko z bezpośredniego osadzenia w rzeczywistości, ale także z kulturowego i literackiego usytuowania stosowanych wyrazów. Często rozumienie tej poezji nie było możliwe bez gruntownej znajomości tradycji literatury japońskiej. Swoistym przejawem znaczenia tej tradycji jest otoczka związana z kigo - słowem określającym porę roku w haiku. Zakres dopuszczalnych kigo jest w niektórych środowiskach ściśle limitowany, przy czym zjawisko to jest na tyle istotne, że powstają całe słowniki tego typu słów, które dodatkowo objaśniają literacki kontekst i tradycję ich użycia.

W niektórych stylach poezji waka istotnym elementem stylistycznym był charakterystyczny sposób budowania powiązań między kolejnymi strofami wiersza. Poetyka japońska wyróżniała tzw. bliskie połączenia (shinku) i dalekie połączenia (soku). Podczas gdy te pierwsze zwykle sprowadzały się do zwykłej gry słów, te drugie wiązały znaczenie strof w wyrafinowany aluzyjny sposób.

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Waka"

Ostatnio zmieniane o 19:35, 25 października 2011


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne