Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Stopa

Stopa to najmniejsza cząstka rytmiczna wiersza sylabotonicznego. Stopa składa się z sylab, jest to więc nic innego jak określony układ określonej liczby sylab: długich i krótkich lub akcentowanych i nieakcentowanych. Stopą będzie na przykład zestaw dwóch sylab: długiej i krótkiej (akcentowanej i nieakcentowanej) czyli trochej (chorej).

Jednakże, aby w wersie można było takie stopy wyodrębnić, muszą się te zestawy sylab powtarzać w obrębie wersu, czy wiersza w określonym porządku, np. w przypadku pentametru jambicznego w każdym wersie powtarza się pięć stóp jambicznych, czyli pięć zestawów dwóch sylab o określonym układzie akcentów lub długości.

W liryce antycznej w stopie wyróżniano dwie części:

I pojęcia te są ściśle związane ze stopą w znaczeniu części ciała. Stopa w starożytnej Grecji jako miara rytmu oznaczała czas jaki zajmuje podniesienie jednej stopy i postawienie jej ponownie na gruncie w tańcu lub marszu. Każda stopa składała się więc z dwóch części: podniesienia zwanego po grecku właśnie arsis i opuszczenia zwanego thesis.

I w tym miejscu tak naprawdę zaczynają się schody, bo o ile wiadomo, że stopa w metryce antycznej składała się z tych dwóch części, to trudno dojść, jaka w zasadzie była ich funkcja. Wydawałoby się, że postawienie nogi na ziemi wiąże sie z wybijaniem rytmu, ale greka jest językiem morowym, czyli trudno tu mówić o akcencie dynamicznym do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w językach niemorowych. Wydawałoby się, że skoro postawienie nogi na ziemi oznacza wybicie rytmu (uderzenie), to thesis powinna być częścią akcentowaną stopy. Niestety nie wiadomo z jakich względów pojęcia te na przestrzeni wieków uległy odwróceniu i w muzyce, gdzie te pojęcia obecnie głównie występują, to arsis jest częścią taktu akcentowaną.

W liryce antycznej funkcjonowało także pojęcie ictus, którego rola jest dość tajemnicza. Można spotkać tezy, że był to właśnie akcent dynamiczny, niezależny od systemu morowego.W każdej stopie zatem występowała jakaś sylaba, która była akcentowana dodatkowo. Gdyby to miało się zgadzać z tym założeniem, że opuszczenie nogi na ziemię oznacza wybicie rytmu, akcentowana zawsze powinna być druga część stopy: thesis.

Stopy od A do Z

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Stopa"

Ostatnio zmieniane o 18:19, 28 stycznia 2009


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne