Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Toddaid byr

Toddaid byr - w poezji walijskiej dwuwiersz składający się z wersu dziesięciosylabowego oraz sześciosylabowego. Wersy te połączone są rymem występującym w końcowej części dłuższego wersu (tzn. kończącym się na siódmej, ósmej lub dziewiątej sylabie) oraz na końcu wersu krótkiego. Końcowe sylaby dłuższego wersu połączone są przez aliterację, asonans lub rym z początkiem wersu krótkiego. Schematycznie można to ująć tak:

1. x x x x x x A? A? A? b
2. b? b? b? x x A

Oczywiście wersy muszą zachowywać harmonię cynghanedd. Oto przykład pochodzący od średniowiecznego walijskiego poety Tudura Aleda z utworu Gwreiddyn:[1]

Mae'n wir y gwelir argoelyn - difai
Wrth dyfiad y brigyn.

Źródło

Odnośniki

  1. ^ T. Gwynn Jones, Gwaith Tudur Aled, Gwasg Prifysgol Cymru, 1926

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Toddaid_byr"

Ostatnio zmieniane o 18:18, 2 stycznia 2013


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne