Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Trop

W średniowieczu w kościele zachodnim wykształcił się zwyczaj, aby do istniejących pieśni liturgicznych dodawać wstawki muzyczne, tekstowe lub muzyczno-tekstowe. Tego rodzaju dodatki nazywane są właśnie tropami (gr. τροπή - obrót, obracanie, τρόπος - obrót, kierunek, droga).

Tego rodzaju dodatki mogły się pojawiać przed, po, ale także i między frazami zastanego tekstu (np. między słowem Kyrie a słowem eleison).

Tego rodzaju dodatki były bardzo ważnym sposobem rozwijania muzyki, w ramach którego miejscowi kompozytorzy oraz twórcy tekstów mogli dodawać własne głosy do zastanego korpusu utworów liturgicznych. Dla współczesnych badaczy istnienie takiego zwyczaju pozwala na badanie pochodzenia utworów - np. dodatki na temat św. Wojciecha mogą wskazywać na pochodzenie Wielkopolskie, dodatki na temat św. Jadwigi Śląskiej - na pochodzenie Śląskie, dodatki na temat św. Stanisława - na pochodzenie Małopolskie.

Ostatnie zdanie powyższego akapitu ma jednak charakter jedynie teoretyczny, gdyż do tej pory nie udało się wskazać oryginalnych tropów łacińskich pisanych w Polsce.[1] Natomiast jak najbardziej udało się wskazać tropy w języku polskim. Należą do nich najstarsze polskie utwory wierszowane:


  1. ^ Maciej Włodarski, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2007

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Trop"

Ostatnio zmieniane o 20:41, 12 kwietnia 2009


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne