Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Tylicz


"Ty..."? - nie chce mi się liczyć -- (wlod [zdr] Ty) rozm.

W roku 1969 w kręgu Koła Młodych przy krakowskim Oddziale ZLP pojawiła się potrzeba skontrowania nadmiaru treści publicystycznych i społecznych w poezji. Grupa złożona z: Jerzego Gizelli, Wiesława Kolarza, Andrzeja K. Torbusa i Andrzeja Warzechy postanowiła postawić na przekazywanie w wierszach fascynacji krajobrazem małych ojczyzn ze szczególnym naciskiem na znane im okolice Sądecczyzny. Do grupy tej szybko dołączył Adam Ziemianin, a na jej obrzeżach, bardziej w roli dobrego kompana do towarzystwa, funkcjonował też Józef Baran. Ta konfiguracja ludzka postanowiła występować pod szyldem Tylicz, która to nazwa pochodziła od malowniczej miejscowości z okolic Nowego Sącza.

Społeczność grupy Tylicz nie wypracowała własnego dokumentu programowego zbierającego w jedną całość poglądy i zapatrywania tej formacji na poezję, metodę twórczą czy wartości, które powinny być propagowane w wierszach. Wymienione osoby łączyły bardziej towarzyskie więzy, zbliżone biografie i oczarowanie zmiennym podgórskim pejzażem organizowanym w miarę sił i możliwości przez żyjących w harmonii z przyrodą mieszkańców. Elementem łączącym było także spojrzenie na tę przepojoną emocjami krainę z perspektywy osoby wyrzuconej poza jej nawias.

Ta bezprogramowość miała tutaj jednak swój sens. Członkowie grupy nie mieli, w odróżnieniu od innej nowofalowej grupy - Teraz, ambicji postulatywno-krytycznych. Dla tych ludzi programem były same wiersze. Tego typu nastawienie współgrało z autentyzmem, wcześniej wytyczanym przez Jana Bolesława Ożoga czy Stanisława Czernika. Ważne też dla tyliczan było, aby nie krępować rozwoju swych osobowości twórczych sztucznymi ograniczeniami programowymi czy chwilowymi modami literackimi.

Do poczytania gdzie indziej

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Tylicz"

Ostatnio zmieniane o 21:49, 27 grudnia 2011


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne