Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Wers

Obok strofy, wers jest jedną z najbardziej podstawowych jednostek kompozycyjnych wiersza lub poematu. Przy analizie wierszy stosowane są różne kategorie opisujące własności wersu t.j.:

Często jedność kompozycyjna wiersza uzyskiwana jest przez zastosowanie odpowiedniego niezmiennika wersowego.


Wcześniejsza dyskusja z trzynastozgłoskowca

Trzynastozgłoskowiec to jedyna forma wersu funkcjonująca w języku polskim. alx d

...nie licząc, oczywiście, pięciozgłoskowca, sześciozgłoskowca, siedmiozgłoskowca, ośmiozgłoskowca, dziewięciozgłoskowca, dziesięciozgłoskowca, jedenastozgłoskowca, dwunastozgłoskowca, czternastozgłoskowca, piętnastozgłoskowca, szesnastozgłoskowca, siedemnastozgłoskowca, osiemnastozgłoskowca, wiersza tonicznego, wiersza nieregularnego i wiersza wolnego (nienumerycznego). -- Miłosz Biedrzycki
No co ty, trzyzgłoskowcem też się da coś do sensu napisać. alx d
hm, ja tyl-
ko za pro-
fesor Ma-
rią Dłuską,
ona kie-
dyś zapro-
ponowa-
ła takie
ramy dla
praktyczne-
go rozmia-
ru wersu
(pięć do o-
siemnastu,
znaczy się)
 :) -- M.
A oto dwuzgłoskowiec, który kiedyś, tak bardzo dawno temu, że chyba powinienem się go wstydzić, napisałem pod wpływem powyższego zestawienia:
Halo,
Miła,
Falo
Siła.
Nóżka -
Żarty,
Wróżka -
Karty
Razem.
Myję
Skazę.
Żyję
Długo
Z drugą.
alx d

Sonet jednozgłoskowcem, ale po francusku: [1]

Ô
Femme,
Flamme,
Eau!

Au
Drame
L'âme
Faut.

Même
Qui
L'aime

S'y
Livre
Ivre.

Po polsku też się da:


Wróg
Tuż,
Wzwiódł
Nóż
-cóż...

Pięć
Pchnięć,
Pięć
Dźgnięć
-śmierć!

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Wers"

Ostatnio zmieniane o 02:52, 14 listopada 2010


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne