Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Wiersz


Słowa wiersza są dzikie,
bo wzbierają w dziczy,
w nieochrzczonej otchłani
między czymś a niczym.
A dzikich słów melodia
zaraża także składnię.
I tak jest bardzo dobrze.
Tak jest bardzo ładnie.

Z.Machej "odpowiedzi" (fragment) w "14.44" Legnica 2000

Adam Kulawik o wierszu pisze tak: "Wiersz jest to sposób prozodyjnej segmentacji tekstu za pomocą arbitralnie użytych pauz, których tekstową wydolność określają reguły systemu prozodyjnego języka. W wyniku takiej arbitralności członowania tekstu wersy jako jego efekty mogą być mniej lub bardziej prozodyjnie zróżnicowane albo poddawane uporządkowaniu polegającemu na ich upodobnianiu, równowartościowości, czyli ekwiwalencji.
Wtórnie można za wiersz uważać konkretny tekst-utwór segmentowany wersyfikacyjnie, ale należy pamiętać, że wiersz to nie tekst, nie mowa, nie wypowiedź, a także nie poezja i nie literatura, lecz struktura prozodyjna tekstu wynikła z jego wierszowej segmentacji".

Organizacja wiersza

Sposób organizacji wiersza jest co najmniej tak ważny, jak przekazywana w nim treść, wiadomość, komunikat. Taki specyficzny sposób organizacji tekstu-wiersza może obejmować różne jego aspekty:

Budowa

W typowym przypadku podstawową jednostką budowy wiersza jest wers, którego kompozycję określają:

Z kolei wersy składają się na strofy, których układem i kompozycją często rządzą reguły gatunkowe wypracowane przez konkretną kulturę, z której wywodzi się dana forma wiersza. Kompozycję strofy określają:

Podział

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Wiersz"

Ostatnio zmieniane o 08:02, 17 grudnia 2012


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne