Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Wiersz o'harystyczny

Pojęcie odnoszące się do literatury polskiej, nawiązujące do recepcji twórczości Franka O'Hary. Używane było w latach 90. ubiegłego wieku do opisu niektórych wierszy młodych polskich poetów. Wiersz o'harystyczny to wiersz skupiający uwagę na wyjątkowości jednostkowych doznań, charakteryzujący się długą frazą, kolokwialnym językiem, odniesieniami raczej do kultury masowej niż wysokiej, umiejscowieniem podmiotu lirycznego w konkretnym miejscu i czasie. Zasadniczą treścią wiersza o'harystycznego jest opis czynności dnia codziennego. Pojęcie o'haryzm miał stworzyć Krzysztof Koehler w roku 1990, tytułując tak swój artykuł w bruLionie.[1] Koehler analizował w tym artykule wiersz Marcina Świetlickiego "Dla Jana Polkowskiego". Świetlicki odpowiedział w następnym numerze brulionu polemicznym tekstem, zatytułowanym Koehleryzm. Wymieniał w nim ironicznie jeszcze inne pojęcia, jakimi można by opisywać polską poezję, jak np. z jednej strony: berrymanizm, brautigianizm, pattenizm, z drugiej: rilkowiec, miłoszowiec, zagajewszczak.

Wiersz o'harystyczny był kojarzony z frakcją "barbarzyńców" w ich domniemanym sporze z "klasycystami". Obecnie termin ten ma znaczenie w zasadzie jako ciekawostka historyczna.

zob. Frank O'Hara

Rzuć okiem:

O'haryzm polski. Antologia (Strona dedykowana ojcu o'haryzmu polskiego Krzysztofowi Koehlerowi)

Kronikarski obowiązek

Pierwszym wierszem o'harystycznym na naszym poletku mógł być wiersz Jerzego Górzańskiego: *** (Najpierw myję ręce) z tomu Kontrabanda. Utwór datowany jest na marzec 1968, tom natomiast to 1973. Spełnia ów wiersz, a właściwie poemat, wszystkie wymogi.

Czuwaj! mat

Przypisy

  1. ^ bruLion (1990, nr 14/15)

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Wiersz_o%27harystyczny"

Ostatnio zmieniane o 19:05, 7 listopada 2017


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne