Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Wiki to niekoniecznie -pedia

W polskich warunkach wiele osób po raz pierwszy spotyka się z modelem wiki na przykładzie Wikipedii. Rzeczywiście, Wikipedia jest obecnie największym zasobem wiki. (Tutaj po zestawienie największych wiki, w jęz. angielskim).

Warto sobie jednak zdawać sprawę, że deklarowanym celem Wikipedii jest utworzenie encyklopedii sieciowej, a model wiki jest tylko środkiem do tego celu.

Dlatego inne wiki, w tym PoeWiki, różnią się od Wikipedii. Poniżej wypisano kilka podstawowych różnic między PoeWiki i Wikipedią, przede wszystkim z myślą o osobach, które zetknęły się z Wikipedią i mają być może jakieś doświadczenia związane z jej redagowaniem.

O ile nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z biegiem czasu pojawiły się w PoeWiki strony z użytecznymi, obiektywnymi informacjami na temat różnych aspektów pisania wierszy, tworząc coś w rodzaju poradnika, o tyle treść stron w żadnym wypadku nie jest ograniczona do treści encyklopedycznych.
Ponieważ Poewiki jest miejscem rozważań i dyskusji, każdy reprezentuje tu swoje poglądy, do których może przekonywać innych, bezstronność nie jest wymagana. Paradygmat esej - glosa zakłada, że uczestnicy Poewiki będą właśnie przedstawiać swoje zdania odrębne, argumenty przeciw i oczywiście za.
W odróżnieniu od obowiązującej w Wikipedii zasady nieprzedstawiania własnej twórczości, w PoeWiki można, a wręcz należy, rozpowszechniać nieopublikowane teorie, dane, hipotezy, argumenty czy pomysły, dotyczące literatury a w szczególności poezji. Natomiast na stronach osobistych można oczywiście publikować własną twórczość stricte literacką.
Zamiast tego ma zastosowanie licencja PoeWiki.

Przykłady stron opartych o wiki, niebędących encyklopediami

Przykłady stron opartych o wiki, będących encyklopediami

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Wiki_to_niekoniecznie_-pedia"

Ostatnio zmieniane o 05:05, 15 grudnia 2009


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne