Wersja do druku Brak logowania
Zaloguj mnie | Pomoc

Wojna edycyjna

ja ciebie
a ty mnie

Grzegorz Wróblewski, "Gra w statki" [w:] tenże, "Ciamkowatość życia", Kraków-Warszawa 1992, s. 45

Wojna edycyjna to pojęcie stricte związane z wiki, w forach w razie odmienności poglądów użytkownicy będą przerzucać się postami do upadłego. W wiki zamiast przerzucać się postami, czyli wklejać cokolwiek,można zdanie nie odpowiadające naszym poglądom usunąć, zaś strona przeciwna może je przywrócić. Zabawa tego rodzaju może trwać bez końca, może objąć nie tylko jedną edycję ale i poprzednie. Jest to oczywiście gra opierająca się na regułach kółka i krzyżyka, czyli nie ma wygranego, jedyne czym może się zakończyć wojna edycyjna to zablokowanie strony przed edycją i odesłanie w sposób przymusowy z pola bitwy użytkowników na zasłużony odpoczynek od sieci, a przynajmniej jednego z jej miejsc.

Przy zastosowaniu zasady paradygmat esej - glosa teoretycznie rzecz biorąc wojny edycyjne nie powinny się zdarzyć, ze względu na to, że zdanie odmienne można zaznaczyć w postaci glosy.

No tak, w ten sposób każda strona zamienia się po prostu w odpowiednik strony dyskusji i nagle z wiki mamy forum. Wojna edycyjna jest wynikiem połączenia zasady jednolitej prezentacji zawartości oraz dogmatycznego nastawienia edytujących. Oczywiście pewnym remedium jest tutaj zasada neutralnego punktu widzenia, która wymusza redagowanie uwzględniające wszystkie punkty widzenia. Paradygmat esej - glosa wydaje się jednak lepiej przystosowany do działania przedsięwzięcia takiego jak PoeWiki, gdzie mniej istotna jest prawdziwość stwierdzeń, a bardziej różnorodność treści i punktów widzenia. alx d
Warto zwrócić uwagę, że w PoeWiki również występują elementy jednolitej prezentacji zawartości, których paradygmat esej - glosa nie obejmuje. Tam właśnie może się pojawić w naszej społeczności zagrożenie powstania wojny edycyjnej. alx d

Wydaje mi się, że właśnie zasada NPOV, i inne podobne generują wojny edycyjne, ponieważ jak każda norma wymagają intepretacji, a że są to zasady raczej opierające się o pojęcia nieostre, takim jest pojęcie obiektywizmu wbrew pozorom, rodzą się spory co do tego jak napisać, aby nie przedstawić własnego punktu widzenia, tylko jakiś wypośrodkowany. W przypadku, gdy nie trzeba się kierować obiektywizmem, ale można przedstawiać własne subiektywne zdanie oparte na własnych przemyśleniach, w sumie po co inna osoba miałaby to zmieniać? Jednolite przedstawienie zawartości tak długo będzie jednolite, dopóki ktoś nie dopisze glosy, bo nie ma obowiązku jednolitości. Tak w pewnym sensie jest to forum, tylko że użytkownik ma wybór czy swoje przemyślenia dodać jako dalszy ciąg czy stanąć w opozycji. W wikipedii wymaga się, aby to zawsze był dalszy ciąg, forum z góry jakby narzuca opozycję, a wydaje się, że kierunek który się wybierze dopisując swoje słowa do cudzych słów zależy od zbyt wielu czynników, żeby z góry przesądzać co to ma być. -- M M

Źródło: "http://poewiki.pl/index.php?title=Wojna_edycyjna"

Ostatnio zmieniane o 11:52, 5 maja 2007


[PoeWiki]

Edytuj
Historia strony

Ostatnie zmiany
Losuj stronę
Lista uczestników
Co nowego?
Czerwony Pokój
Kategorie stron
Wszystkie strony


Co tu prowadzi?
Zmiany w powiązanych

Strony specjalne